Sectoren Textielnijverheid

Bijdragen

Bijdragen betaald door de werkgever

Voor onze drie deelnemende stelsels wordt eenzelfde werkwijze gehanteerd. Zo worden de bijdragen voor de opbouw van het sectoraal aanvullend pensioen betaald door de aangesloten werkgevers. Persoonlijke bijdragen door de aangeslotenen worden niet toegelaten. De bijdragebasis bedraagt een welbepaald percentage, nl. 1,20%, op het loon dat als pensioengrondslag geldt.

 

Voor de arbeiders gebeurt de financiering van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel via een heroriëntering van 1,20 procentpunt van de bestaande patronale bijdrage verschuldigd aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de textielnijverheid (PC 120) en het Fonds de Sécurité d’Existence de l’Industrie Textile de l'Arrondissement Administratif de Verviers (PSC 120.01).

 

Deze geheroriënteerde 1,20 procentpunt patronale bijdrage wordt, met ingang van 1 januari 2021 (d.w.z. op de lonen betaald vanaf 1 januari 2021), opgesplitst in:

   • een pensioenbijdrage gelijk aan 1 procentpunt; en 
   • een bijdrage van 0,20 procentpunt ter dekking van het solidariteitsluik, de beheerskosten en de bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86% verschuldigd op de pensioenbijdrage.

Voor de bedienden gebeurt de financiering van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel via de inning van een patronale bijdrage van 1,20 procentpunt door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214).
Deze 1,20 procentpunt patronale bijdrage wordt, met ingang van 1 januari 2021 (d.w.z. op de lonen betaald vanaf 1 januari 2021), opgesplitst in:

   • een pensioenbijdrage gelijk aan 1 procentpunt; en
   • een bijdrage van 0,20 procentpunt ter dekking van het solidariteitsluik, de beheerskosten en de bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86% verschuldigd op de pensioenbijdrage.