F1 – Tijdelijke werkloosheid
F2 – Langdurig arbeidsongeschikt en jonger dan 55 jaar
F3 – Sluiting onderneming
F4 – Volledige werkloosheid (55 jaar of ouder)
F5 – Arbeidsongeschikt en ouder dan 55 jaar
F7 – S.W.T.
F8 – Volledige werkloosheid (jonger dan 55 jaar)
F11 – Tijdskrediet eindeloopbaan
F12 – Loopbaanbegeleiding
F13 – Zachte landingsbaan
F14 – Kinderopvang
F15 – Outplacement(Modelovereenkomst / Rapportage)
FSV – Vakbondsvorming