SEFOCAM

Nieuws

Overgang van Sepia naar Sefoplus met een collectieve overdracht van de pensioenreserves
Vanaf 1 januari 2019 zal Sefoplus instaan voor het beheer en de uitvoering van de sectorpensioenen, en niet meer Sepia.
De (pensioen)reserves die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd bij Sepia, zullen worden overgedragen naar Sefoplus waar ze vanaf 1 januari 2019 verder worden beheerd.
Net zoals vandaag zal er ook verder worden samengewerkt met Sefocam.
meer...